סיור לאור הפרשה "וירא"

סיור לאור הפרשה – פרשת וירא

הר סדום

"...ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח"(בראשית יט' כו')

בילדותינו חשבנו שתופעת המלח בים המלח קשורה לאשת לוט שהפכה לנציב מלח, מחשבה תמימה וזכה. אולם כאשר אנו חוקרים את הנושא, מתברר שכבר רש"י מצא לנכון להסביר את התופעה וכך הוא כותב בפירושו לפסוק  '...עמק השידים הוא ים המלח (בראשית יד' ג')' – רש"י: 'לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח ומדרש אגדה אומר: שנתבקעו הצורים סביבותיו ונמשכו יאורים לתוכו'. אחד מפלאי הבריאה הוא ים המלח. ורש"י במשפט אחד מצליח להקדים במאות שנים את חוקרי הקרקע ולהסביר איך נוצר ים המלח. לפני שנתעמק בהסברו של רש"י, עלינו להגיע אל אחד מהמסלולים היפים לאורך חופו של ים המלח בכדי להבין את תופעת המלח, ואולי לפגוש את 'אשת לוט'. הדרך המומלצת אל ים המלח, היא בכביש ערד-סדום (מס' 31).עד לצומת זוהר ומשם דרומה בכביש מס' 1 עד שלט הכוונה המפנה אותנו אל 'הר סדום'. נסיעה של כ-10 דקות בשביל עפר המסומן סימון 'לבן-אדום-לבן' ולפי השילוט ואנחנו על פסגתו של הר סדום. מכאן כשאנחנו צופים על ים המלח ועבר הירדן, ניתן להסביר ולהבין את תופעת המלח בים המלח ובסביבתו על בסיס הסברו של רש"י וזהו ההסבר המקובל גם היום על חוקרי המאה ה-21. מהלך בריאת העולם הוא מהלך נסתר ומופלא ואין אנו מורשים לחקור אותו, אולם תהליכים המתרחשים כיום בעולם כגון רעידות אדמה והרי געש מאפשרים לנו הצצה קטנה על התהליכים הגדולים שבבריאה. שנים רבות לפני היות סדום ועמורה 'נתבקעו הצורים' באזור ים המלח, כלומר נוצר העמק הגדול והנמוך בעולם-הקרוי בשפת המדע 'השבר הסורי-אפריקאי' ומקום נמוך זה יצר תהליך של 'נמשכו יאורים לתוכו' משיכת מים מהמקומות הגבוהים אל המקום הנמוך, מי גשמים ואף מי הים התיכון שזרמו לאותו העמק ומילאוהו מים. עת התייצבה האדמה וחדלו תזוזותיה חדלו מים להיקוות אל העמק והמים החלו להתאדות ולהשקיע את המינרלים שלהם בדמות מלח ופוספטים וכו'. כך משך שנים רבות של אידוי המים ושקיעת המלחים נוצר לו ים מלוח עד מאוד הוא 'ים המלח'. אם כן, איך אפשר להגיע אל המלח החבוי עמוק במעמקי הים? והתשובה היא, לא צריך! המלח הוא שמגיע אלינו(?). למעשה אותו המלח השקוע במעמקי הים בלחץ אדיר, מוצא לו דרך לפרוץ החוצה, בסדקי הסלעים. ההוכחה לכך היא 'הר סדום' ההר עליו אנו נמצאים הוא למעשה הר שעשוי כולו מלח. איך נזהה את סלעי המלח? א. סלעי מלח הם בד"כ בגוון שקוף ב. אפשר פשוט לטעום!. ניתן לצאת למס' מסלולים רגליים על הר סדום. וניתן פשוט לחזור חזרה בדרך שהגענו (כביש 90) דרומה. ולאחר 5 דקות של נסיעה איטית נבחין בשלט הכוונה המורה על 'אשת לוט'. נעצור ליד השלט, נפנה מבט על הר סדום ולעינינו, במלא הודה והדרה (עם קצת דמיון) עומדת דמותה של אשת לוט העשויה מלח על הר סדום שעשוי כולו מלח.